Over ons....

Schreuders Handel en Transport B.V. (voorheen vennootschap onder firma) werd oorspronkelijk opgericht op 18 oktober 1950. Het bedrijf had als activiteit de handel in zand en grind. Leveringen werden gedaan aan bedrijven en particulieren. Opslag was aan de loswal in Brakel, waarvandaan alle transporten plaatsvonden. Zand werd aangevoerd met een eigen schip en de vrachtwagens werden nog met de schop geladen.

nostalgie

De betonindustrie bestond toen nog niet in de vorm zoals nu, dus veel beton werd nog door de gebruikers zelf gemaakt. Veel gemeentelijke wegen waren nog bedekt met een grindlaag, zodat afstrooien van wegen ook tot de veel voorkomende werkzaamheden behoorde. Na een aantal jaren kwamen er activiteiten bij, zoals gladheidsbestrijding en verhuur van graafmachines, voor het graven van bouwputten voor de woningmarkt en het bouwrijp maken van terreinen. Omdat in Brakel de schepen niet goed voor de wal konden komen werd in Poederoijen "den Bol" langs de Maas aangekocht. Vanaf 1972 vonden de activiteiten van zand en grindtransporten vanaf die vestiging plaats.

Door de instap van een jongere generatie in de jaren '80 werd al gauw ingespeeld op de vraag vanuit de wegenbouw voor de verhuur van kippers, graafmachine's en vrachtwagens met laadkranen, In 1988 werd het diploma "Beroepsgoederenvervoer over de weg" met succes behaald, zodat ook voortaan werkaamheden voor derden met vrachtwagens konden worden verricht.

De werkplaats van het bedrijf was toen nog gevestigd in de kern van Brakel. Door uitbreiding van de activiteiten groeide het bedrijf en werd besloten in 1990 een terrein grond aan te kopen aan de Weitjesweg in Brakel. In 1991 werd dit nieuwe terrein in gebruik genomen, waar nu ook nog het kantoor met werkplaats is gevestigd.

Nadat het terrein aan de Weitjesweg in gebruik was genomen werd ook meer op particulieren ingespeeld door middel van de verkoop van grind, zand en siermaterialen voor de tuinen. Daarnaast is het bedrijf zich meer en meer gaan richten op het transport van diverse grondstromen en verontreinigde grond uit saneringswerken en zijn de activiteiten met graafmachines verminderd.

In 1997 werd ook het VCA*-certificaat behaald. Het bezit van dit certificaat maakte de weg voor het bedrijf vrij om zich steeds verder te ontwikkelen, met name in werkzaamheden waarbij milieu-aspecten een grote rol spelen.

Inmiddels blijft het bedrijf groeien en speelt in op de marktaanvragen in diverse categoriën grondstoffen. Het bedrijf vervoert deze grondstoffen, bemiddelt tussen verwerker en ontdoener, handelt in deze grondsoorten door zelf locaties te zoeken, waar deze grondsoorten mogen worden toegepast of vervoert deze grondstoffen naar een verwerker of reiniger. Het daartoe verplichte VIHB-nummer is aanwezig.

De laatste aanwinsten van het bedrijf zijn trucks met opleggers en een containerwagen met aanhanger,  waarmee "meer voor minder" kan worden getransporteerd. In de toekomst zal het bedrijf zich verder ontwikkelen en in gaan spelen op de acvtiviteiten, die geboden worden uit de markt.