Vergunningen en certificaten

Vergunning voor het internationale beroepsgoederenvervoer over de weg:
Onder nummer 0009160000 is de vergunning voor het (internationaal) beroepsgoederenvervoer over de weg verkregen op grond van de Verordening (EEG), nummer 881/92, afgegeven door de NIWO.

VCA*:
Schreuders Handel en Transport B.V. was in 1997 één van de eerste transportbedrijven die het certificaat VCA* behaalde. Met zorg worden alle aspecten inzake veiligheid, gezondheid en milieu op peil gehouden. Het certificaat VCA* versie 2017/6.0 - nummer NL021103 versie 1 -  is geldig tot en met 10 juli 2022.

VIHB-nummer:
Het voor het transporteren van afval en grondstromen vereiste VIHB-nummer GL500805VIHB is door het bedrijf verkregen van NIWO, na een beschikking van de Minister van VROM.

Productcertificaten:
Op verzoek wordt van geleverde grondstoffen een productcertificaat afgegeven. Productcertificaten kunnen worden aangevraagd via het contactformulier op deze website of stuur een e-mail naar info@shtbrakel.nl.


Voor vragen kunt u bellen tijdens kantooruren naar: + 31 (0)418-672726